aanbod

Beter op je plaats biedt individuele begeleiding op de basisschool, aan leerlingen met reken- , spelling- en/of (begrijpend)leesproblemen. Dat kunnen leerlingen zijn met een individueel arrangement vanuit het samenwerkingsverband, maar ook leerlingen waarbij de school ervoor kiest ondersteuning in te kopen vanuit eigen middelen. Ik kom onder schooltijd op de school van de leerling, zodat hij/zij in een veilige en vertrouwde omgeving begeleiding krijgt. Daarnaast is het contact met de leerkracht hierdoor laagdrempelig, wat voor mij een voorwaarde is voor een succesvolle leerlingbegeleiding.

Er zijn verschillende mogelijkheden en frequenties van begeleiding denkbaar, variërend van 1 of 2 keer per week drie kwartier tot 3 keer per week 30 minuten. Dit wordt per leerling bekeken in onderling overleg.

Naast individuele leerlingbegeleiding biedt Beter op je plaats ook diagnostiek. Dit kan onderdeel zijn van (de aanloop naar) een arrangement, maar kan daar ook helemaal los van staan. Ik bied daarbij de volgende mogelijkheden:

  • diagnostisch rekenonderzoek
  • rekenen automatiserings onderzoek met Bareka
  • signaleringsonderzoek bij vermoeden van dyslexie en/of ondersteuning bij het maken van de handelingsplannen voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek.
  • intelligentieonderzoek (WISC III of WNV)