werkwijze

De nadruk in mijn begeleiding ligt op het plezier in het leren. Veel kinderen zijn het plezier in het leren kwijt geraakt doordat zij te vaak met hun “falen” zijn geconfronteerd. Ik ga uit van wat de leerling wel kan en zoek aansluiting bij zijn of haar niveau. Daarvoor ga ik op zoek naar de leerstijl die het best bij de leerling past. Daarvoor gebruik ik verschillende methoden, afwisselende (beweging)spelletjes en aantrekkelijke educatieve software. Ik begeleid leerlingen niet alleen op vakdidactisch gebied, maar maak ze ook zelfredzaam in de klas door ze te leren werken met bijvoorbeeld een stappenplannen, een strategieschrift of “spiek”kaarten.

Het doel van mijn begeleiding is dat leerlingen weer vertrouwen krijgen in zichzelf en plezier krijgen in hun leerproces. Aandacht voor de positieve kenmerken van het kind is altijd mijn uitgangspunt. Verder vind ik het erg belangrijk dat kinderen zich gezien voelen, niet alleen bij mij in de begeleiding, maar juist ook in de klas. Afstemmen met iedereen die bij het kind betrokken is, vind ik daarom erg belangrijk. Ik streef ernaar dat de leerlingen die ik begeleid niet afhankelijk worden van mij, maar juist weer steeds meer aansluiting gaan vinden bij de groep en het werk in de klas.

In mijn werkwijze zijn de volgende stappen te onderscheiden:

voortraject

  1. Intakegesprek met school. Inventariseren van de hulpvraag/afstemmen in hoeverre de hulpvraag passend is bij de begeleiding die Beteropjeplaats kan geven. (gratis)
  2. Inlezen in gegevens leerling en eventueel aansluiten bij een MDO.
  3. Begeleidingsplan schrijven met daarin leerlingprofiel, hulpvraag, doel voor de gehele begeleiding en een voorstel voor de duur en kosten van de begeleiding.

ná goedkeuring arrangement/offerte

  1. Bepalen van het niveau van de leerling d.m.v. analyse (Cito)toetsen en indien nodig uitvoeren psychologisch en/of didactisch onderzoek. Deze onderzoeken kunnen ook deel uitmaken van het voortraject.
  2. Opstellen van een korte termijn handelingsplan (10 weken) of individuele leerlijn voor de begeleiding. Hierin staan de specifieke meetbare leerdoelen voor de korte termijn, waaraan gewerkt gaat worden in de begeleiding.
  3. Uitvoeren van de begeleiding. In een logboek-schrift of via de mail, wordt de leerkracht op de hoogte gehouden waaraan gewerkt is.
  4. Evalueren van de voortgang in het handelingsplan, na 10 weken. In een kort evaluatiegesprek met de leerkracht worden de bevindingen besproken en nieuwe doelen/aanpak afgesproken.
  5. Bijstellen van het handelingsplan voor nieuwe periode van 10 weken.
  6. Evalueren van het begeleidingsplan na 20 weken in een MDO. Hierin wordt het HP én het begeleidingsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld/afgerond.