tarieven

zorgarrangement

opstellen begeleidingsplan 75,- euro
opstellen handelingsplan 75,- euro
evaluatiegesprek en verslag75,- euro
individuele leerlingbegeleiding
(45 min. begeleiding, 15 min. na-/voorwerk)
75,- euro p/u

Het uurtarief voor individuele leerlingbegeleiding is inclusief kort (telefonisch) overleg, emailcontact, voorbereiding, terugkoppeling van de wekelijkse begeleiding en reiskosten.

onderzoek

diagnostisch rekenonderzoek 395,- euro

De onderzoekstarieven zijn inclusief: intake met leerkracht en/of IB-er, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek met school en ouders.